Blog Lê Trung Hiếu

Just another WordPress.com site

Code đếm số ngày Blog online trên Blogger

Bạn có để ý thấy trên Blog mình có cái này không ?

Để làm được điều này rất đơn giản :

<table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>

<td nowrap="nowrap" height="15" style="cursor:default;color:red;" id="cyb_focobj" title="Bắt đầu đếm từ 28/ 02/2010" align="center"></td>
</tr>

</table>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function VSaFOCSetCountup(theday,themonth,theyear) {
da = theday, mo = themonth, yr = theyear;
}
VSaFOCSetCountup(28,02,2010);

function VSaFOCCount() {
prefix = '';
today = new Date();
todaym = today.getMonth();
todayd = today.getDate();
todayh = today.getHours();
todaymin = today.getMinutes();
todaysec = today.getSeconds();
montharray = new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec");
todayy = today.getYear();
if (todayy < 1000)
{
todayy += 1900;
}
todaystring = montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec;
paststring = montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr;
dd = Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring);
dyear = todayy – 2009 – 1;
dday = Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1);
dhour = Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1);
dmin = Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1);
dsec = Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1);

dhourd = "";
dmind = "";
dsecd = "";

if (dday>0) {
dyearc = ",&nbsp;";
} else {
dyearc = "&nbsp;";
}

dyearc = ",&nbsp;";

if (dday>365) {
dday = Math.floor(dday – (dyear * 365.24219));
}
if (dday<0)
{
dday = 365 – (dday * -1);
}
if (dday>=365)
{
dyear = dyear + 1;
dday = dday – 365;
}

if (dyear==1) {
dyeard = dyear+"&nbsp;Năm"+dyearc;
} else if (dyear>1){
dyeard = dyear+"&nbsp;Năm"+dyearc;
} else {
dyeard = "";
}

if (dday<=0) {
ddayd = "";
} else if (dday==1) {
ddayd = dday+"&nbsp;Ngày";
} else {
ddayd = dday+"&nbsp;Ngày";
}

if (ddayd) {
dhourc = ",&nbsp;";
} else {
dhourc = "";
}
if (dhour==1) {
dhourd = dhourc+dhour+"&nbsp;giờ";
} else {
dhourd = dhourc+dhour+"&nbsp;giờ";
}

if (dmin==1) {
dmind = ",&nbsp;"+dmin+"&nbsp;phút";
} else {
dmind = ",&nbsp;"+dmin+"&nbsp;phút";
}

if (dsec==1) {
dsecd = ",&nbsp;"+dsec+"&nbsp;giây";
} else {
dsecd = ",&nbsp;"+dsec+"&nbsp;giây";
}

suffix = 'Blog Lê Trung Hiếu đã online được <br/>';

document.getElementById('cyb_focobj').innerHTML = prefix + suffix +dyeard + ddayd + dhourd + dmind + dsecd;
setTimeout("VSaFOCCount()",1000);
}
VSaFOCCount();
</script>

Hoặc xem ở đây :
http://tinypaste.com/b2729

Chú ý :
VSaFOCSetCountup(28,02,2010) là ngày bắt đầu đếm
suffix = là câu bạn thích .VD như mình là Blog Lê Trung Hiếu đã online được

Advertisements

One response to “Code đếm số ngày Blog online trên Blogger

  1. Nguyễn Đăng Quỳnh Tháng Ba 22, 2011 lúc 10:52 chiều

    Chào bạn ! blog của bạn rất đẹp ! có thể cho mình làm quen học hỏi ko ! bạn có yahoo ko !Add yahoo mình đc ko cho mình hỏi chút :naruto_never_giveup

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: